Volver

EUROPAN


EUROPAN


EUROPAN

A creación dunha atmosfera única, como é Els Rajolars, realizarase a través dun só elemento, o ladrillo, un elemento que non é alleo a todo o que lle rodea e que representa claramente a rica cultura mediterránea. Esta pequena peza que se repite e vai formando todo o conxunto existente, entrelazarase puntualmente con outras pequenas pezas de vidro, que permitirán abrir o conxunto ao exterior e reinterpretar esa rica cultura ademais de diferenciarse dela.

O acceso ao novo complexo busca abrirse ao núcleo da cidade mostrando esa identidade resiliente a través dun manto cerámico que se estende cara á súa contorna inmediata marcando un espazo de preferencia peonil como “hall” enmarcado por chemineas.

Abordando a Oliva como un órgano vivo cun funcionamento intrínseco, conexións e espazos vinculados a distintos usos e temporalidades, considérase a oportunidade de evidenciar ese eixo conciliador que discorre polo núcleo da cidade facilitando a mobilidade desde O Rajolars ata o porto.

Descubrir secuencialmente o territorio, de maneira continua e fluída, a través do labirinto de acequias e o perfume de azar permitirá experimentar diferentes estímulos e emocións que mergullarán ao paseante na esencia do lugar creando unha cultura de paisaxe.